Suomeksi / På Svenska

Vi betjänar Er vänligt och sakkunnigt i alla Era arvsärenden

Markku Granlund

Över 30 års erfarenhet

Även äktenskapsförord, avvittringar, köpebrev samt tjänster som gäller offentligt köpvittne

Ring eller fyll i kontaktblanketten

Med vänliga hälsningar

Markun allekirjoitus

Markku Granlund, jurist, VN, offentligt köpvittne

© Turun Perunkirjoitustoimisto Oy, Universitetsgatan 39-41, 20100 Åbo, tel. (02) 233 9495